torpeda10

357 tekstów – auto­rem jest tor­pe­da10.

Pośród ludzkiego ser­ca są i tęsknoty...
Żale, smut­ki, codzien­ne kłopoty...
Lecz gdy­by sięgnąć w głębsze zakamarki,
są tam cen­ne przy­mioty oraz podarki,
god­ność, cząstka dob­ra, ot Twe ta­len­ty i marzenia...
nic nie dos­trze­gasz? -Dob­ra jest po­ra do ich odkurzenia... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 grudnia 2016, 12:07

Krzątasz się już długo, lecz aura Twa na­dal niewyspana?
Zacznij więc dob­rym słowem i uśmie­chem z sa­mego rana... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 października 2016, 09:14

Praw­dzi­wej ra­dości szu­kasz za wszelką cenę?
Życie Twe od­gry­wa ciągle go­ryczy scenę?
Choć dro­ga ludzka często niepew­na i śliska,
choć los let­nią porą śniegiem w twarz ciska,
choć ułuda i smu­tek nie dają wytchnienia,
i życie Twe sta­je się ciężkie niczym z kamienia...

Pa­miętaj, iż szczęścia do­zy wiele
Da­je Miłość i wier­ni Przyjaciele,
których obec­ność do­ceniaj o każdej porze:
"Dob­rze, że jes­teś mój Przy­jacielu i Ty Oj­cze, Boże" 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 października 2016, 08:14

Gdy w Twym ser­cu ra­dość stoi,
za­raz miłość się os­woi,
gdy w Twej duszy wios­na trwa,
świat wo­koło na cyt­rze gra.

Choć cza­sem nad Tobą roz­kwitną czar­ne chmury,
przy­wołuj w myślach zgłos­ki będące tu, u góry:) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 czerwca 2016, 07:04

Pośród zgiełku i gwa­ru codzienności,
nie za­pomi­naj o swej ludzkiej godności,
wsłuchując się w swe­go ser­ca me­lodii brzmienie,
uko­jenia ciszy bo­gate westchnienie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 marca 2016, 22:26

Za­biegając zbyt­nio o dob­ro bliźniego, nies­te­ty łat­wo ut­ra­cić siebie... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 11 lutego 2016, 10:28

Na błęki­cie nieba życia lo­sy codzien­nie pisane,
Bóg rzeźbiarz przy­goto­wuje dłutem chmur­ki ociosane,
By w trudzie dnia dos­trzec wiel­kość prostoty,
której wiel­kie bo­gac­two na drodze ludzkiej istoty... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 listopada 2015, 22:32

Tros­ki życiowe przyk­ry­wają ludzką drogę,
lecz czy im się pod­dasz, dasz by wyłożyły Twą nogę...
Wal­czyć i płynąć pod prąd jest wten­czas wskazane,
tak to ludzkie życie jest już poskładane... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 września 2015, 21:02

Spa­cer­kiem krocząc ku marze­niom wal­czy­my o szczęście prze­pełnione miłością. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 września 2015, 18:05

Po­siada­na pas­ja pełnią pros­to­ty ubo­gacającą ludzką drogę życiową... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 września 2015, 19:49

torpeda10

Kto chce popisać? GG: 22041549

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

torpeda10

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

25 grudnia 2016, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Pośród ludzkiego ser­ca są [...]

25 grudnia 2016, 12:39torpeda10 sko­men­to­wał tek­st Pośród ludzkiego ser­ca są [...]

25 grudnia 2016, 12:13Cris sko­men­to­wał tek­st Pośród ludzkiego ser­ca są [...]

21 października 2016, 00:37yestem sko­men­to­wał tek­st Krzątasz się już długo, [...]

20 października 2016, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Krzątasz się już długo, [...]

20 października 2016, 10:45Cris sko­men­to­wał tek­st Krzątasz się już długo, [...]

19 października 2016, 21:45torpeda10 sko­men­to­wał tek­st Szczęśliwy to człowiek, który [...]

19 października 2016, 08:40Cris sko­men­to­wał tek­st Prawdziwej ra­dości szu­kasz za [...]

14 czerwca 2016, 18:54dark smurf sko­men­to­wał tek­st Gdy w Twym ser­cu [...]