torpeda10

354 teksty – auto­rem jest tor­pe­da10.

Gdy w Twym ser­cu ra­dość stoi,
za­raz miłość się os­woi,
gdy w Twej duszy wios­na trwa,
świat wo­koło na cyt­rze gra.

Choć cza­sem nad Tobą roz­kwitną czar­ne chmury,
przy­wołuj w myślach zgłos­ki będące tu, u góry:) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 czerwca 2016, 07:04

Pośród zgiełku i gwa­ru codzienności,
nie za­pomi­naj o swej ludzkiej godności,
wsłuchując się w swe­go ser­ca me­lodii brzmienie,
uko­jenia ciszy bo­gate westchnienie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 marca 2016, 22:26

Za­biegając zbyt­nio o dob­ro bliźniego, nies­te­ty łat­wo ut­ra­cić siebie... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 lutego 2016, 10:28

Na błęki­cie nieba życia lo­sy codzien­nie pisane,
Bóg rzeźbiarz przy­goto­wuje dłutem chmur­ki ociosane,
By w trudzie dnia dos­trzec wiel­kość prostoty,
której wiel­kie bo­gac­two na drodze ludzkiej istoty... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 listopada 2015, 22:32

Tros­ki życiowe przyk­ry­wają ludzką drogę,
lecz czy im się pod­dasz, dasz by wyłożyły Twą nogę...
Wal­czyć i płynąć pod prąd jest wten­czas wskazane,
tak to ludzkie życie jest już poskładane... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 września 2015, 21:02

Spa­cer­kiem krocząc ku marze­niom wal­czy­my o szczęście prze­pełnione miłością. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 września 2015, 18:05

Po­siada­na pas­ja pełnią pros­to­ty ubo­gacającą ludzką drogę życiową... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 września 2015, 19:49

Życie praw­dzi­wym tes­tem wyboru,
wyp­rawą ubo­gaconą w pa­letę koloru... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 września 2015, 16:39

Wiel­kości człowieka nie opi­suje por­tfel, ani posiadłości
lecz Je­go prośba o wy­bacze­nie i dob­re czy­ny w dużej ilości... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 8 września 2015, 15:27

Miłość - prze­pełnione pros­totą 6 zgłosek, a ubo­gaco­ne niezgłębioną war­tością, której nikt do końca nie pojął... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 kwietnia 2015, 09:19

torpeda10

Kto chce popisać? GG: 22041549

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

torpeda10

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

14 czerwca 2016, 18:54dark smurf sko­men­to­wał tek­st Gdy w Twym ser­cu [...]

14 czerwca 2016, 10:49torpeda10 sko­men­to­wał tek­st Gdy w Twym ser­cu [...]

1 marca 2016, 22:32Cris sko­men­to­wał tek­st Pośród zgiełku i gwa­ru [...]

1 marca 2016, 22:28CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Pośród zgiełku i gwa­ru [...]

11 lutego 2016, 10:28torpeda10 do­dał no­wy tek­st Zabiegając zbyt­nio o dob­ro [...]

25 listopada 2015, 19:07giulietka sko­men­to­wał tek­st Na błęki­cie nieba życia [...]

24 listopada 2015, 23:38krysta sko­men­to­wał tek­st Posiadana pas­ja pełnią pros­to­ty [...]

24 listopada 2015, 22:55Cris sko­men­to­wał tek­st Na błęki­cie nieba życia [...]

24 listopada 2015, 22:49torpeda10 sko­men­to­wał tek­st Na błęki­cie nieba życia [...]

24 listopada 2015, 22:41Cris sko­men­to­wał tek­st Na błęki­cie nieba życia [...]